Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • sportagenda 2016-2019

  Sportagenda 2016-2019 van provincie Noord-Brabant. De provincie is binnen het sportbeleid een relatief bescheiden speler. Het accent ligt veel meer bij gemeenten en bij de Rijksoverheid. De provincie kan op…

  Beleidsnota
 • In december 2011 werd door de Provinciale Staten van Noord-Brabant het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld. In deze evaluatie worden de activiteiten beschreven die de provincie Noord-Brabant in het kader van…

  Rapport
 • stand van zaken en blik vooruit

  De provincie Noord-Brabant organiseerde op 3 september 2015 een groepsgesprek met verschillende stakeholders uit de wereld van de gehandicaptensport, afkomstig van lokale, provinciale en landelijke partijen. Het groepsgesprek beoogde bij te dragen…

  Rapport
 • onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal talenten centrum schaatsen in Tilburg

  De gemeente Tilburg heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven inzicht te verschaffen in de haalbaarheid van het verkrijgen van een accreditatie van de KNSB voor een RTC schaatsen in oprichting, de…

  Rapport
 • keuzes en prioriteiten voor Brabant

  Op verzoek van het provinciebestuur geeft SER Brabant in dit rapport zijn visie op de meerwaarde van sport voor de economie in de Brabantse beleidscontext. Hieraan verbinden de onderzoekers het door…

  Rapport
 • samen werken aan dementievriendelijke gemeenten (DVG)

  In Noord-Brabant zijn al veel gemeenten bezig met het inrichten van een dementievriendelijke gemeente (DVG) zodat mensen met dementie kunnen blijven meedoen. De gemeenten Bladel, Steenbergen, Oisterwijk en Waalwijk zijn…

  Brochure
 • onderzoek naar de bezoekersprofielen van sportevenementen'

  In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Vrijetijdshuis Brabant in samenwerking met de Academie voor Vrije Tijd van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (hierna te noemen NHTV) onderzoek gedaan naar…

  Verslag
 • In het Sportplan Brabant 2016 is talentontwikkeling een van de actielijnen in het provinciaal beleid. Het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, heeft als doel meer zicht te krijgen op…

  Rapport
 • factsheet

  Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren…

  Factsheet