Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • 1-meting

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 (hierna te noemen ‘Sportplan’) vastgesteld. Dit plan sluit aan op het eerdere sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar…

  Verslag
 • onderzoek naar de huidige en toekomstige sportdeelname en het huidige en toekomstige accommodatiegebruik

  In opdracht van de provincie Noord-Brabant en Sportservice Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de huidige en toekomstige sportdeelname (2016, 2028) en het huidige en toekomstige gebruik…

  Rapport
 • wensen en behoeften van partijen die in verschillende maatschappelijke sectoren bij het vrijwilligerswerk betrokken zijn

  ‘Sociale duurzaamheid’ vertegenwoordigt een belangrijk streven in het sociaal beleid van de provincie Noord-Brabant. De provincie beschouwt het vrijwilligerswerk als een belangrijke pijler van dit beleid, omdat het een noodzakelijk…

  Boek
 • nulmeting 2011/2012

  Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is…

  Rapport
 • deelonderzoeken talentontwikkeling/topsport (=B6) en gehandicaptensport (=B7)

  In het Sportplan Brabant 2016 (Sportplan) van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat het Mulier Instituut de doelen, prestaties en beoogde effecten van het Sportplan gaat monitoren. De eerste stap…

  Rapport
 • deelonderzoek bezoek en deelname

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal Brabantse…

  Rapport
 • deelonderzoek netwerkvorming

  De provincie Noord-Brabant wil anno 2012 een stand van zaken opmaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016. Hiervoor ontwikkelde het Mulier Instituut samen met een aantal…

  Rapport
 • topsportonderzoek onder gemeenten en Brabanders

  De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven een nulmeting te ontwikkelen waarmee de stand van zaken met betrekking tot de pijlers uit het Sportplan Brabant 2016 anno 2012…

  Rapport
 • Informatiebrochure over de werkzaamheden en (kern)activiteiten van Sportservice Noord-Brabant. De Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB) is een zelfstandige stichting, opgericht in 1979 op initiatief van het Provinciebestuur en de toenmalige Sportraad…

  Brochure
 • PON jaarverslag 2011

  Dit jaarverslag presenteert de activiteiten van Het Pon over 2011. In het jaarverslag worden een aantal opdrachtgevers aan het woord gelaten.

  Rapport