Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • beleidskader participatie en maatschappelijke ontwikkeling, provincie Noord-Brabant

  Koepelnota samen leven met daarin beleidskader participatie en maatschappelijke ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.

  Beleidsnota
 • provincie Brabant

  In deze bouwstenennotitie is na de begripsafbakening (hoofdstuk 2) een beknopte beschrijving gegeven van de uitdaging voor Brabant op gebied van sport (hoofdstuk 3). Deze uitdaging voor Brabant is onder…

  Beleidsnota
 • sportieve uitdagingen en kansen in Brabant

  Deze kaderstellende notitie betreft een nadere concretisering van de in de startnotitie aangegeven beleidsrichtingen waarbij de gevraagde extra aandacht voor sport voor mensen met een functiebeperking is verwerkt. Wij willen…

  Beleidsnota
 • meerjarenprogramma BrabantStad 2008-2012

  Sinds 2001 werken de vijf grote Brabantse steden Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg samen met de provincie Noord-Brabant in het stedelijk netwerk BrabantStad. April 2004 is het meerjarenprogramma BrabantStad…

  Verslag
 • in hart voor Brabant, regionale volksgezondheid toekomst verkenning 2006

  Dit rapport brengt landelijke, regionale en lokale informatie samen over gezondheid en ziekte, oorzaken van ongezondheid, preventie en zorg in de regio Hart voor Brabant. Op verschillende aspecten van gezondheid…

  Rapport
 • Vanaf begin 2006 biedt Sportservice Noord-Brabant overzichtelijk alle informatie aan over de mogelijkheden van aangepast sporten in Brabant. Via een zoekmachine op de nieuwe site kunnen de sportactiviteiten gezocht worden…

  Website
 • een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en sportbonden ten behoeve van topsporters en talenten in Noord-Brabant en de rol van het Olympisch Netwerk Brabant in deze samenwerking

  Doel van dit onderzoek is het vormgeven de manier waarop de samenwerking tussen gemeenten en sportbonden in de praktijk moet verlopen om de sport- en leefomstandigheden van topsporters en talenten…

  Scriptie
 • programma BrabantStad 2004-2008

  De vijf grootste steden van Brabant (Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond) werken op verschillende terreinen nauw samen. Deze steden zijn in 2001 een samenwerking aangegaan op diverse programma’s. In…

  Rapport
 • Onderzoeksrapport over de werkgelegenheid in de ’traditionele sport’ in Noord-Brabant. Onder traditionele sport wordt hier verstaan het sportaanbod van de sportverenigingen en de gemeenten.

  Rapport