Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • tombola of diepte-investering?

  Eindrapportage van de verkenning naar gewenste topvoorzieningen op sociaal-cultureel terrein binnen Brabantstad onder leiding van de gemeente Tilburg. Ten behoeve van de verkenning zijn deskundigen uit de domeinen cultuur, sport,…

  Rapport
 • provinciale support voor sport en bewegen

  Deze nota formuleert een samenhangend sportbeleid dat aansluit bij verschillende thema’s en uitingsvormen van sport en bijdraagt aan de realisatie van ambities van verschillende sectoren van provinciaal beleid, alsmede van…

  Verslag
 • evaluatieonderzoek naar het sportstimuleringsprogramma voor asielzoekers in Noord-Brabant

  Evaluatieonderzoek naar het sportstimuleringsprogramma voor asielzoekers in Noord-Brabant.

  Rapport