Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in het vaktijdschrift Sportaccom van juli 2021 over het belang van bewegingsonderwijs en een betere verbinding met elkaar van onderwijs en sport en bewegen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • 5 vragen over de invloed van de coronamaatregelen op sporten, bewegen en de sportsector

  Het coronavirus en de maatregelen ter bestrijding hiervan hebben Nederland grotendeels stilgelegd. Halverwege maart 2020 werd iedereen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Sporten op de vereniging of in de…

  Online artikel
 • In Lichamelijke Opvoeding Magazine 5 stond al een stuk over het werk van het ontwikkelteam (OT) Bewegen & Sport van curriculum.nu. Inmiddels is ook de derde van in totaal vijf…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Lichamelijke opvoeding (LO) richt zich als praktijkvak voornamelijk op het beter leren bewegen en het leren organiseren hiervan. Leren over bewegen is daarnaast ook van essentieel belang voor kwalitatief onderwijs,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In LO 3 en LO 4 was er al aandacht voor: het ontwikkelteam Bewegen & Sport van curriculum.nu. Inmiddels zijn we twee ontwikkelsessies en consultatiefasen verder. Tijd voor een terugblik…

  Artikel in vaktijdschrift
 • werk aan de winkel!

  Artikel van Justus Beth en Koen Breedveld (Mulier Instituut) in Sport & Strategie. In het voorjaar van 2014 werd de onderzoeks- en beleidswereld rondom school, sport en bewegen binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Sport en bewegen is belangrijk voor kinderen, zowel voor hun (psycho)sociale en motorische ontwikkeling, als voor hun lichamelijke gezondheid. Bewegen is ook leuk voor kinderen. Vallen hoort daar bij. Maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • opdrachten over bewegen voor het basisonderwijs

  Steeds meer basisscholen plaatsen het onderwerp sport, bewegen en gezondheid hoger op de agenda. Ze stellen een vakleerkracht aan, organiseren samen met sportverenigingen sport- en beweegclinics en hebben ‘zitpauzes’ omgeturnd…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Oud-topsporter Jeroen Straathof, de enige Nederlandse sporter die aan alle drie de varianten van de Olympische Spelen (zomer, winter en paralympisch) heeft meegedaan, schrijft een artikel voor de Lichamelijke Opvoeding.…

  Artikel in vaktijdschrift