Spring naar content

27 publicaties gevonden

 • de integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken

  Migratie en integratie staan bovenaan de lijst van maatschappelijke problemen waar men zich in Nederland het meest zorgen over maakt. Zwarte piet, radicalisering, de vluchtelingencrisis en etnisch profileren zijn enkele van…

  Boek
 • verschillen in sportparticipatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders

  Sporten en bewegen zijn belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl. De site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat zien dat er verschillen bestaan tussen de sportparticipatie van…

  Scriptie
 • Doel: Het bepalen van de trends in de prevalentie van overgewicht en obesitas bij kinderen met een Nederlandse, Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Hindostaanse afkomst. Methode: We analyseerden 136.080 metingen van lengte…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een onderzoek naar sportdeelname van Turken in Tilburg

  De probleemstelling die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat is de rol van de sport in het leven van Turken in Tilburg? Door inzicht te creëren in…

  Rapport
 • een verkenning van het vrijetijdsgedrag en van de effecten van de etnische cultuur op de vrijetijdsbesteding

  Het rapport omvat uitkomsten en beleidsconclusies van twee onderzoeken naar vrijetijdsbesteding in de openbare ruimte door Turkse, Marokkaanse en Surinaamse allochtonen in grote steden en de relatie tussen vrijetijdsbesteding en…

  Rapport
 • een verkennend advies over recreatiegedrag en -behoeften van Turken en Marokkanen in Nederland

  Doel van dit advies is, inzicht te verschaffen in het recreatiegedrag en de recreatiebehoefte van Turken en Marokkanen in Nederland, en aan de hand van de beschikbare informatie aan te…

  Rapport
 • het sport- en vrijetijdsgedrag van jonge Turken en Marokkanen in Eindhoven en Dordrecht

  Sinds de tweede helft van de jaren zeventig is het aantal jonge migranten in Nederland snel toegenomen. Daarmee samenhangend is de belangstelling voor het wel en wee van deze categorie…

  Boek
 • een onderzoek naar sportmotieven en interetnisch contact van Turkse en Marokkaanse jongeren uit de wijk Overvecht in Utrecht

  Deze masterthesis gaat op dit onderwerp in door te onderzoeken welke motieven Turkse en Marokkaanse jongeren uit de Utrechtse wijk Overvecht hebben om te sporten en wat sport voor hen…

  Scriptie