Spring naar content

79 publicaties gevonden

 • Met deze brief informeert Minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Ook gaat…

  Beleidsnota
 • Utrechtse sportverenigingen werken samen aan het bevorderen van het plezier op en om de velden

  Vanuit het convenant Utrecht Onderweg naar 2016 werken de 33 Utrechtse verenigingen samen aan: Meer vitale verenigingen Meer sportiviteit en respect op en om de velden Meer maatschappelijk betrokken verenigingen…

  Verslag
 • hoe ervaren zwemonderwijzers de pedagogische interactie van het zwemonderwijs?

  In opdracht van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is in dit onderzoek geprobeerd om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van zwemonderwijzers voor wat betreft de pedagogische interactie tijdens…

  Scriptie
 • explorerend onderzoek naar de visie van bestuurders en trainers/coaches op een pedagogisch klimaat

  Als gevolg van bijvoorbeeld een scheldende coach langs de lijn of beleid waarin geen aandacht is besteed aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, komen de positieve gevolgen die sport met…

  Scriptie
 • landelijke jeugdmonitor

  Dit Jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft, aan de hand van indicatoren en thema’s, hoe het gaat met de…

  Rapport
 • terugblik en vooruitzichten

  Afgelopen vijf jaar heeft de Nederlandse sport hard gewerkt aan een veiliger sportklimaat. Vele sportbonden, gemeenten en vooral sportclubs zetten zich in om sportiviteit en respect op en rond het…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van jeugdsporters en jeugdtrainers op een korfbalvereniging

  Naar aanleiding van de daling van het aantal jeugdleden bij een korfbalvereniging is in deze case-study het pedagogisch handelen van de trainers nader onderzocht. Dit is relevant, omdat de meeste…

  Scriptie