Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), ledenprofiel, medewerkersprofiel en financiële situatie (deel 3)

  BMS Studie 36 is het derde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden de middelen waarover de Vlaamse sportclubs beschikken van naderbij bestudeerd.…

  Rapport
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), clubprofiel, sportaanbod en gezondheidspromotie (deel 2)

  BMS Studie 35 is het tweede deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. Deze studie gaat dieper in op de aanbodzijde van de sportclubs in Vlaanderen. Hierbij…

  Rapport
 • het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), een stand van zaken en een terugblik (deel 1)

  BMS Studie 34 is het eerste deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. Hierbij wordt meer toelichting voorzien bij het opzet van Vlaams Sportclubpanel 3.0 (VPS3.0), waarna…

  Rapport
 • Vlaanderen voert al meer dan vier decennia een autonoom sportbeleid. Dat heeft een impact op hoe het Vlaamse sportlandschap gestructureerd is, maar ook op het aanbod van sportorganisaties en de…

  Boek
 • kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging

  BMS Studie 32 omvat het kaartenboek als bijlage bij de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van…

  Rapport
 • managementsamenvatting

  Dit document bevat de managementsamenvatting van de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een advies met betrekking…

  Rapport
 • vierde herziene editie

  Dit boek geeft een update van de structuren die de sport organiseren in Vlaanderen, nationaal en internationaal. Zowel vanuit de overheid als de private (georganiseerde) sportsector geeft het boek inzicht…

  Boek
 • resultaten en aanbevelingen voor beleid en praktijk

  De belangrijkste bevindingen van het Steunpunt Sport Vlaanderen staan beschreven in dit boek. In 17 hoofdstukken zijn de belangrijkste resultaten van elk onderzoek weergeven. Een aantal onderwerpen uit dit boek:…

  Boek
 • Belgische sportmannen in de Groote Oorlog

  Group Captain (retired) Roger Vanmeerbeek, doctor in kinesiology, multiple Belgian badminton champion and vice president of the Belgian Olympic and Interfederal Committee is a specialist of military sports. Within the…

  Boek