Spring naar content

116 publicaties gevonden

 • financiële stromen in het provinciale voetbal

  De negenentwintigste BMS-studie focust op de geldstromen in het provinciale voetbal in Vlaamse voetbalclubs. Aan de hand van kwantitatieve (survey) en kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoeksmethodes worden de inkomsten en uitgaven van…

  Rapport
 • onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

  In deze zesentwintigste BMS Facts & Figures-Studie worden de kerncijfers gerapporteerd met betrekking tot bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten van sportfederaties. Centraal in de studie staan de Good Governance, Innovation &…

  Rapport
 • onderzoek naar bestuurlijke, innovatieve en dienstverlenende aspecten op basis van de Leuvense GGISS-index

  In deze zeventwintigste BMS Facts & Figures-Studie worden aspecten van good governance, innovatie en dienstverlening bij de Vlaamse sportfederaties bestudeerd. Sportfederaties vervullen een aanzienlijke maatschappelijke functie en worden bovendien in…

  Rapport
 • sociaalwetenschappelijk onderzoek naar triatlon en duatlon

  Is Vlaanderen een groeiregio op het vlak van triatlon en duatlon? Wie is de Vlaming die vandaag aan triatlon of duatlon doet? Welke rol spelen de aanbieders hierin en welke…

  Boek
 • het Vlaams SportKompas maakt furore én zorgt voor verdeeldheid

  Kleine markten moeten slimmer zijn dan grote markten. Wat kunnen België en Nederland nog meer doen dan wat ze nu (nog niet) doen voor een verbeterd sportlandschap? Jong screenen en oriënteren bijvoorbeeld,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de positionering van gezinssport in het Vlaamse sportfederatielandschap

  Dit is het achtentwintigste nummer in de reeks van BMS-publicaties. Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan kende de Gezinssportfederatie (GSF) een onderzoeksopdracht toe aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de…

  Rapport
 • eerste analyses van de participatiesurvey 2014

  Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een…

  Boek
 • basisgegevens van de participatiesurvey 2014

  Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een…

  Boek
 • syntheserapport met onderbouwing voor de factsheet sedentair gedrag

  Dit rapport is bedoeld voor iedereen die direct of indirect met gezondheidsbevordering bezig is, zowel (Vlaamse) beleidsmakers praktijkwerkers (bijvoorbeeld (huis)artsen, opgeleide gezondheidscoaches, preventieadviseurs, leerkrachten, welzijns- en gezondheidsambtenaren). De focus ligt…

  Rapport