Spring naar content

82 publicaties gevonden

 • Schoolgaande jeugd die tijdens de opleiding besluit te stoppen en zonder diploma de school verlaat; het is inmiddels een erkend probleem. Deze ongekwalificeerde jongeren komen niet alleen moeilijker aan betaald werk maar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de basiscursus MRT heeft Angela van Silfhout een programma geschreven om hulplessen bewegingsonderwijs te kunnen gaan geven op haar school, de Koninklijke Scholen Gemeenschap (mavo/havo/(t)vwo). Afgelopen schooljaar is ze daadwerkelijk gestart met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • chronisch ziek of chronisch gezond, opbranden of uitdoven in de participatiesamenleving

  Film van de inauguratie van professor Nico van Meeteren, bijzonder hoogleraar Physiotherapy, Functioning in Chronic Diseases op 10 april 2014.

  Proefschrift/oratie
 • Inaugurele rede over bewegen, revalidatie en functieherstel. ‘Bewegen’ is kernthematiek van revalidatie, het is bepalend voor het menselijk functioneren, voor het ‘zijn’. Dat wordt te meer duidelijk wanneer bewegen moeilijk…

  Proefschrift/oratie
 • In de twintigste en eenentwintigste eeuw is ons leefpatroon drastisch veranderd en zijn wij lui geworden door alle gemakken van motoren en machines. Het gevolg is dat inactiviteit een belangrijke…

  Proefschrift/oratie
 • over pedagogische adviezen voor ClubExtra kinderen

  ClubExtra is er voor leerlingen die leerproblematiek of leerachterstand hebben of oplopen in het bewegingsonderwijs. Redenen voor deze achterstand kunnen divers zijn. De ingeschatte mogelijkheden van kinderen met ADHD of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Elders in dit blad staat een artikel over werken met leerlingen in ClubExtra. Daarin gaat het om kinderen die leerproblematiek of leerachterstand hebben. Op welke wijze worden zij geïntroduceerd in de bewegingsactiviteiten…

  Artikel in vaktijdschrift