Spring naar content

81 publicaties gevonden

 • Buiten sporten bij hoge temperaturen is niet verstandig en kan zelfs gevaarlijk zijn. Om te zorgen dat er toch verantwoord gesport kan blijven worden met warm weer, geeft Sportzorg.nl een…

  Online artikel
 • het opzettelijk veroorzaken van ziekte door de werknemer

  De probleemstelling van deze scriptie is: In hoeverre maakt de uitleg van de wetgever het opzetbegrip uit artikel 7:629 lid 3 onder a BW tot een lege huls?. Strikt genomen moet…

  Scriptie
 • medisch handelen en medicijnverstrekking in het voortgezet onderwijs

  Met de invoering van passend onderwijs kunnen meer scholen te maken krijgen met de vraag om voorbehouden medische handelingen binnen de school te verrichten. Deze handreiking van Steunpunt Passend Onderwijs…

  Handboek / handleiding
 • Met de invoering van passend onderwijs kunnen meer scholen te maken krijgen met de vraag om voorbehouden medische handelingen binnen de school te verrichten. Deze handreiking van Steunpunt Passend Onderwijs…

  Handboek / handleiding
 • krachtig medicijn zonder bijwerking

  Dr. Robert Sallis, de Amerikaanse grondlegger van ‘Exercise is Medicine’, was in Nederland. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) grepen deze kans…

  Verslag
 • een explorerend determinantenonderzoek naar de haalbaarheid van gemengd sporten bij reguliere sportclubs door adolescenten met cerebrale parese

  Aanleiding voor het onderzoek, waarvan deze scriptie verslag doet, was een gebrek aan regulier passend sportaanbod waar jongeren met Cerebrale Parese (CP) samen met typisch ontwikkelde jongeren kunnen sporten. Een…

  Scriptie
 • In people with Down syndrome the benefits of sports go beyond improving physical health – participation in sports stimulates the individual’s self-confidence and promotes acceptance by society. Sport has also…

  Proefschrift/oratie
 • oratie

  Oratie, uitgesproken op 27 april 2007. De relatie tussen fysieke activiteit en gezondheid is onomstotelijk vastgesteld. Zo kan fysieke activiteit onder ander ischaemische hart- en vaatziekten, dikke-darmkanker, hersenbloedingen, overgewicht en…

  Boek