Spring naar content

82 publicaties gevonden

 • borstkankerpatiënten en hun paramedische professionals

  Deze verhalen van patiënten en hun professionals geven inzicht in verschillende positieve én negatieve betekenissen van sport en bewegen in relatie tot ziekte. Verspreiding hiervan is belangrijk voor zowel de…

  Verslag
 • betekenissen van sport en bewegen voor diabetespatiënten

  Uit de verhalen die in deze publicatie gepresenteerd worden, blijkt dat het beeld van ‘de luie diabetespatiënt’ niet zonder meer opgaat. Sport en bewegen kunnen verschillende betekenissen hebben en veel…

  Verslag
 • een onderzoek naar chronische ziekte en subjectiviteit

  De emancipatie van mensen met een chronische ziekte of handicap staat alweer een jaar of tien op de maatschappelijke agenda. Wie ziek is of een handicap heeft, wil – net…

  Boek
 • trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010

  De Nederlandse zorguitgaven zijn tussen 2007 en 2010 gegroeid met gemiddeld 5,3% per jaar. Dat is meer dan de jaren daarvoor, maar minder hoog dan de uitgavengroei rond het jaar…

  Rapport
 • Gedurende de afgelopen vijftien jaren heeft er een toename plaatsgevonden van de kennis over eetstoornissen in de sport en in de effectieve middelen om ze te behandelen. In dit boek…

  Boek
 • the evidence explained, second edition

  In deze publicatie worden de relaties tussen lichamelijke activiteit en gezondheid en ziekte uitgelegd en wordt onderzocht wat de voordelen zijn van actief zijn in de preventie en behandeling van…

  Boek
 • bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal

  Enerzijds lijkt sport voor kinderen met gedragsproblemen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen, anderzijds bestaat het vermoeden dat deze groep kinderen juist door hun problemen minder participeren in sport. Voor de…

  Rapport
 • deelrapport van de VTV 2010 'van gezond naar beter'

  Dit rapport is het deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 over de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de Nederlanders en de determinanten daarvan. Sinds 2003 is de levensverwachting van…

  Rapport