Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • een leven lang leren

  Dit Buurtsportcoachmagazine 2022 gaat over ontwikkelingen in het vak van buurtsportcoaches. En vooral: wat betekent het, een leven lang leren?  

  Vaktijdschrift
 • de negen criteria voor een goede les

  Dit is het tweede artikel van een serie over ‘spelen en bewegen met kleuters’. Dit is de korte uitvoering. Het complete verhaal vind je op de website kvlo.nl onder magazine…

  Artikel in vaktijdschrift
 • on the move

  Sportieve, zelfstandig samenwerkende leerlingen in een doorgaande ontwikkellijn voor PO en VO. Een leerlijn gericht op bewegen verbeteren is een uitdaging. Maar hoe breng je lijn in het leren samenwerken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • “Jullie moeten beter samenwerken” is een veel gehoorde uitspraak en opdracht aan leerlingen. Bij verschillende vakken speelt samenwerken een belangrijke rol. Zeker in het bewegingsonderwijs. Waarom is samenwerken belangrijk? Wat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de kracht van de Rubic

  Traditionele beoordelingsmodellen, die gericht zijn op het beoordelen op basis van cijfers voor sensomotorische vaardigheden in de les LO, komen steeds meer ter discussie te staan (Borghouts, Slingerland, & Haerens,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hart van de (hard­)loopsport

  Het idee waarmee loop-coach Honoré Hoedt inmiddels 20.000 kinderen en 350 gymleerkrachten in Gelderland heeft bereikt lijkt eigenlijk te simpel voor woorden. “In vier weken leren kinderen in twaalf minuten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het belang van de deskundigheid van de LO-­docent of trainer

  Aandacht voor motorisch leren is actueel. Gelukkig maar, want dat is wel eens anders geweest. Een groter belang van de aandacht voor motorisch leren en daarmee de motorische ontwikkeling, zowel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Misschien is het wel ‘onze eigen schuld’ dat het bewegingsonderwijs in Nederland er zo karig van af komt. Immers, op de vraag waar ze lezen en schrijven hebben geleerd, zullen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • lopend tweejarig onderzoek (2015-2016): Gold in Education and Elite Sport (GEES)

  Leerlingen/studenten die ook sporten op topniveau, het komt steeds vaker voor. Ze kiezen voor een succesvolle carrière in topsport én school/studie. Zo’n ‘duale carrière’ kan veel positieve effecten hebben op…

  Artikel in vaktijdschrift