Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Oratie van Maarten van Bottenburg ter verkrijging van het lectoraat sportbusiness aan de Fontys Economische Hogeschool Tilburg ten behoeve van de opleiding Sport, Economie en Communicatie. In de oratie wordt…

  Proefschrift/oratie
 • jaarboek 2004

  EVC staat voor Erkennen Verworven Competenties of Eerder Verworven Competenties. EVC is een bruikbare strategie om de brede inzetbaarheid van iemand aan te tonen en te ontwikkelen. De focus ligt…

  Boek
 • feiten en cijfers van 50 jaar betaald voetbal

  In dit boek worden feiten en cijfers gepresenteerd over 50 jaar betaald voetbal in Nederland. In 1954 werd het betaald voetbal in Nederland ingevoerd; twee jaar later volgde de eredivisie.…

  Boek
 • naar een instrument voor identificatie van competenties

  Het doel van dit proefschrift is enerzijds het in kaart brengen en helder afgrenzen van relevante competenties, anderzijds is een instrument ontwikkeld waarmee competenties geïdentificeerd kunnen worden. Belangrijk is te…

  Boek
 • In dit rapport wordt geprobeerd een antwoord te geven op vragen als Wat zijn competenties en Hoe leren mensen. Op basis van de antwoorden op deze vragen worden uitspraken gedaan…

  Rapport
 • handleiding voor effectief coachen

  In deze brochure worden basisprincipes en richtlijnen gepresenteerd die zijn bedoeld om de positieve invloed die van coaches kan uitgaan te vergroten.

  Brochure