Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

  Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In een artikel elders in dit blad wordt de relatie gelegd tussen een onderzoek naar meningen van leerlingen over de ‘hypothetisch…

  Artikel in vaktijdschrift
 • floorball vervolg met lessenreeks

  In dit artikel zal de (sport)competentieontwikkeling van de leerling een vervolg krijgen. Het is een vertaalslag tussen de theorie en de praktijk. Hoe kunnen we als sportleerkracht een leerling sportcompetenter krijgen? Als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • in the Physical Education Curriculum and Physical Education Teacher Education

  Recently we had a very good opportunity to conduct a visit program to the Netherlands in order to obtain an overview of the Dutch physical education (PE) curriculum and more specifically of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het beroepsprofiel is herzien. Je hebt erover kunnen lezen in het artikel ‘Beroepsprofiel leraar ‘bewegen & sport’ anno 2010’ van Hilde Bax elders in het blad. Veranderingen in de samenleving, in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op 20 januari jongstleden heeft het bestuur van de afdeling De Noorder een congres georganiseerd met als titel ‘Verschuilen achter bevoegdheid of zichtbaar door bekwaamheid. ’Op dit congres is gesproken over de rol…

  Artikel in vaktijdschrift
 • arborechten en -verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In dit handboek wordt de Arboregeling artikelsgewijs toegelicht. Onderwerpen als certificatie, vakbekwaamheidseisen van arbodeskundigen en melding van ongevallen en beroepsziekten komen aan bod. 

  Handboek / handleiding
 • Dit artikel beschrijft een netwerkschool hoe ‘LO Excellent in de bovenbouw’ er in de praktijk uit kan zien. Hoe daag je leerlingen uit en motiveer je ze om het beste…

  Artikel in vaktijdschrift
 • This article presents a global vision for sport through a new framework that incorporates the elements necessary for a developmentally sound approach to youth sport involvement. This framework proposes that…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift