Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • voor effectieve interventies in sport, bewegen en onderwijs

  In opdracht van de het deelproject ‘Effectiviteit Interventies’ van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs, heeft TNO samen met de NSPOH in kaart gebracht welke gemeenschappelijke competenties nodig zijn voor…

  Rapport
 • versie 1.0

  Dit competentieprofiel beschrijft de competenties voor de maatschappelijke functie Gezondheidsbevordering en Preventie. Deel 1 geeft informatie over ontwikkelingen en regelgeving in het werkveld. Informatie over de context en positionering van…

  Verslag
 • sleutel tot succes

  Deze leidraad, ontwikkeld door drs. Steven Vos en Prof. dr. Jeroen Scheerder van de K.U. Leuven in samenwerking met Eric Vandenabeele en Farid Kempenaers van De FitnessOrganisatie, is één van…

  Brochure
 • een onderzoek naar competenties van besturen in de Nederlandse sportsector

  Dit rapport gaat over de invloed van commercialisering, professionalisering, individualisering, globalisering en mediatisering op competenties van besturen in de Nederlandse sportsector. Specifiek wordt een antwoord gegeven op de vraag naar…

  Rapport
 • In de serie PMO-specials richt dit zelfstandige deel zich op de praktijk van competentiemanagement. Competentiemanagement is een uitoefening van personeelsmanagement (HRM) waarbij gestuurd wordt op persoonlijkheidskenmerken en capaciteiten van medewerkers.…

  Boek
 • een evaluatie van het constructivisme

  Dit rapport gaat over het nieuwe leren in het onderwijs. De achtergrond van het nieuwe leren is de constructivistische benadering van leren en onderwijzen. Het constructivisme introduceert een nieuwe taal…

  Rapport
 • het belang van competenties

  Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van NHTV, Internationale Hogeschool Breda. De probleemstelling die wordt geformuleerd, luidt als volgt: op welke wijze…

  Rapport
 • het belang van competenties bijlagenboek

  Deze bijlagenbundel hoort bij het eindexamenrapport “Talentontwikkeling in de sport, het belang van competenties”. Het bevat interviews. Het eindexamenrapport geeft de resultaten weer van het onderzoek dat is uitgevoerd in…

  Rapport
 • trainer competentie quick scan TCQS

  Dit rapport betreft de Trainer Competentie Quick Scan. Met deze scan beoordeelt de cursist zijn eigen competentie-ontwikkeling door een vragenlijst in te vullen. De quick scan biedt cursisten twee belangrijke…

  Rapport