Spring naar content

120 publicaties gevonden

 • a social marketing perspective

  This study has revealed how and why the sport is so successful in helping to combat anti-social behavioural problems in young people from deprived communities. It identifies five common themes…

  Rapport
 • het effect van sportinvesteringen in de openbare ruimte op het ontstaan en versterken van contacten in de buurt

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: In hoeverre dragen sportinvesteringen in de openbare ruimte in een (arme) buurt bij aan het ontstaan en het versterken…

  Scriptie
 • In deze studie is onderzoek gedaan naar het verschil in lichamelijke fitheid van kinderen op een school in een achterstandswijk en van een school in een welvarende wijk. Het doel…

  Scriptie
 • Moet je zelf ook een man minder opstellen als de tegenstander door blessures met een man minder speelt. Sta je als fietser een essentieel reserveonderdeel van je eigen fiets af…

  Artikel in vaktijdschrift
 • resultaten van een vierjarige studie

  Thuis Op Straat (TOS) is een buurtgerichte interventie met een groot bereik onder jongens en meisjes tussen 8 en 14 jaar, veelal van allochtone herkomst. TOS beoogt een duidelijk (gedragsregels,…

  Rapport
 • Bewegen is belangrijk voor iedereen in de wereld! En als je ergens voor gaat, ga er dan ook echt voor. En dat is precies wat ik ga doen. Ik wil namelijk weer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een gevalsstudie naar de functie van het Cruyff Court in Utrecht Overvecht voor de contacten van interetnische aard in de wijk

  Dit is een gevalsstudie naar de vormen van interetnisch contact die plaatsvinden op en rondom het Cruyff Court in Utrecht Overvecht. Het onderzoek geeft zicht op de factoren die een…

  Scriptie
 • cijfers en achtergronden Oud-Charlois

  KLIK (‘Kind Leert Inventief Kracht’) is een project dat beoogt kinderen en hun gezinnen in kansarme situaties samen met het aanwezige sociale en culturele kapitaal in de buurt, collectieve acties te…

  Rapport
 • de verbinding

  Dit boek is het resultaat van een lezingencyclus in 2015, die inging op de verbindende kracht van sport. De lezingenreeks had de volgende thema’s: sport als driver voor grootstedelijke vernieuwing;…

  Boek