Spring naar content

120 publicaties gevonden

 • Als vakleerkracht bewegingsonderwijs ben ik drie jaar lang werkzaam geweest op de Polderhof in Almere Haven. Direct na mijn afstuderen aan de Calo te Zwolle kreeg ik deze baan voor drie dagen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ervaringen van bewoners en professionals met wijkverbetering in vier (voormalige) aandachtswijken

  Hoe kijken bewoners, ondernemers en professionals in aandachtswijken terug op alle inspanningen die in de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn gedaan om de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk…

  Boek
 • succesfactoren voor gemengd wonen

  De resultaten van het literatuur onderzoek “Ontmoeten als keuze” geven handvatten, maar vormen vooral aanleiding om samen met andere betrokkenen bij de stad de succes en faalfactoren van sociaal economisch…

  Rapport
 • patiënten aanzetten tot een gezondere leefstijl

  Een gezonde leefstijl kan veel ziektes voorkomen. De huisartsenpraktijk is een uitstekende plek om mensen te motiveren gezonder te eten en meer te gaan bewegen. In de Arnhemse ‘krachtwijk’ Malburgen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • succesfactoren: betrokkenheid en vrijwillige inzet initiatieven

  De Hoofddorpse wijk Graan voor Visch: voorheen een achterstandswijk met dito problematiek, maar inmiddels een bruisende wijk met tal van verschil lende activiteiten voor haar bewoners. Gezamenlijk zijn lokale, maatschappelijke…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • verslag van een pilot

  In 2010 is het ‘Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ verschenen. Dit standpunt is echter nog niet goed geïmplementeerd in de praktijk. De bewegingsarmoede onder kinderen is het grootst in achterstandswijken.…

  Website
 • onderzoek naar een beweegvriendelijke omgeving voor senioren

  Het aandeel senioren in Nederland groeit. Senioren willen en moeten langer zelfstandig thuis wonen waardoor steeds meer senioren meer tijd doorbrengen in hun directe woonomgeving. Om het beweeggedrag van senioren…

  Scriptie
 • Een groot aantal studies uit verschillende landen, waaronder Nederland, geeft aan dat de kansen op ziekte en sterfte, en daarmee samenhangend gedrag, verschillen tussen arme en niet-arme buurten. Deze ongelijkheden…

  Proefschrift/oratie