Spring naar content

120 publicaties gevonden

 • van project naar standaard in stad en stadhuis

  Dit e-boek beschrijft op welke wijze werken in de wijk zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft, hoe de negatieve spiraal in achterstandswijken doorbroken kan worden, en hoe de aanpak van…

  Beleidsnota
 • hoe kunnen sport- en welzijnsprofessionals gezonde leefstijl integreren in hun dagelijkse werkzaamheden

  Het aantal Nederlandse jongeren dat lijdt aan overgewicht of obesitas is de afgelopen jaren gestegen. Er zijn preventieprogramma’s opgezet om overgewicht te voorkomen die zich focussen op de sociale en…

  Scriptie
 • the role of neighborhood problems, readiness, and capacity for change

  Community-building initiatives strive to involve residents as the drivers of the change process, involving them in an array of activities including collective action efforts. Recent evaluations of many of these…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • van plan naar praktijk, een onderzoek naar de voorwaarden voor een effectief lokaal achterstandsbeleid

  In 1989 is sociale vernieuwing in Rotterdam ontstaan als antwoord op het voortbestaan van hardnekkige sociale achterstand. In dat jaar komt de commissie Idenburg met aanbevelingen hoe op lokaal niveau…

  Boek
 • development and evaluation of an intervention to promote sports participation and physical activity in children

  In 2002 startte de gemeente Amsterdam de ontwikkeling van JUMP-in, een multi-level interventie voor kinderen van basisscholen in achterstandswijken. Doel van JUMP-in was het stimuleren van sportdeelname en dagelijkse lichamelijke…

  Rapport
 • een quasi-experimentele evaluatie van het krachtwijkenbeleid

  In 2007 maakte toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar het Actieplan Krachtwijken bekend. Dat beoogde in tien jaar tijd markante verbetering te bereiken in veertig achterstandswijken op…

  Boek
 • de evaluatie van kick, grote broer en buurtinterventieteam

  Om jeugdoverlast op straat en probleemgedrag (criminaliteit, schooluitval, werkloosheid) in Breda aan te pakken, wordt op dit moment een aantal programma´s ingezet waaronder: KICK, Grote Broer en Buurtinterventieteam Vader en…

  Rapport
 • methoden, mythen en misvattingen in de nieuwe wijkaanpak

  Reeds in de jaren vijftig waarschuwde de jonge socioloog Van Doorn voor het ideaal van de ‘ware wijkgemeenschap’. Ook in de tegenwoordige wijkaanpak lijkt alle heil weer te worden verwacht…

  Boek