Spring naar content

120 publicaties gevonden

 • Dit is de vijfde jaarlijkse editie van het magazine ‘Wijken in uitvoering’ over het verbeteren van de woon- en leefomgeving in de aandachtswijken. Voor de 40 aandachtswijken betekent dit dat…

  Rapport
 • een onderzoek naar de theoretische en praktische aspecten van sportbuurtwerk

  In het kader van de breedtesportimpuls van het ministerie van VWS ontwikkelen veel gemeenten een integraal sportbeleid. Een veelvuldig voorkomend onderdeel van sportbeleid in grote steden is sportbuurtwerk. In 1997…

  Scriptie
 • onderzoek naar sportdeelname en sportbehoeften in een Nijmeegse sociale vernieuwingswijk

  In het kader van het sociale vernieuwingsbeleid van de gemeente Nijmegen in de wijk ’t Acker, dienen door middel van het vergroten van de sportdeelname onder wijkbewoners, maatschappelijke achterstanden in…

  Rapport
 • visie en methode 2012

  Het projectbureau Creatief beheer in Rotterdam heeft 10 jaar ervaring met zelfbeheerprojecten en heeft hierover deze publicatie uitgebracht. Het boekje biedt inzicht in de methode en de daarachterliggende visie van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De Wijkenwaaier is onderdeel van de “Wijkengids” voor de aanpak van problematische buurten, wijken en gebieden. 

  Boek
 • is neighborhood walkability a key element for Belgian adolescents?

  Background: In adult research, neighborhood walkability has been acknowledged as an important construct among the built environmental correlates of physical activity. Research into this association has only recently been extended…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • successen, lessen en tips van experimenten Gezonde Wijk binnen de wijkenaanpak, zorg en sport in de buurt

  Dertien steden hebben de afgelopen drie jaar het experiment ‘Gezonde Wijk’ uitgevoerd als onderdeel van de wijkenaanpak: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Heerlen, Leeuwarden, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam…

  Boek
 • een verkenning in het kader van sport en sociale vernieuwing

  Sociale vernieuwing is één van de hoofddoelstellingen van het huidige kabinet. Mensen in achterstandssituaties moeten de gelegenheid krijgen om volwaardig aan allerlei maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dit geldt ook…

  Rapport
 • nieuwe instrumenten voor ontwerp van een veilige en mooie openbare ruimte

  Handle with Care is van mening dat een goed ingerichte openbare ruimte bijdraagt aan het oplossen van de vele problemen in de wijk. Mede met deze drie innovatieve instrumenten; stadsnatuur,…

  Verslag
 • deel 1, ervaringen en vuistregels uit het experiment Samenhang in de wijk

  In deze rapportage gaan we in op de ervaringen die zeven steden en de Directie Wijken van het ministerie van BZK (voorheen VROM/WWI) hebben opgedaan in het experiment Samenhang in…

  Rapport