Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • Niet alle kinderen in Nederland behalen een zwemdiploma A. En niet alle kinderen gaan na A door voor B en C. Financiële belemmeringen kunnen daar een rol in spelen, net…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

  Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten…

  Rapport
 • kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

  ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld. Over die zogenoemde ‘wicked…

  Rapport
 • kennis- en innovatiescan WP1

  In deze scan wordt bestaande kennis en innovaties in kaart gebracht rondom het wicked problem ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’. Dit is een van de zes venijnige problemen binnen MOOI…

  Rapport
 • een etnografie van twee voetbalverenigingen

  De coronamaatregelen hebben hele verschillende gevolgen gehad voor twee amateurvoetbalverenigingen in dezelfde middelgrote stad. Bijvoorbeeld voor hun financiële situatie, overeenstemming vinden over de omgang met de maatregelen en de binding…

  Rapport
 • de postindustriële klassenstructuur op basis van vier typen kapitaal, verschil in Nederland 2023

  Aanzienlijke verschillen tussen sociale klassen in Nederland Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat er in Nederland zeven sociale klassen zijn met grote onderlinge verschillen. In…

  Rapport
 • Column van Hugo van der Poel in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van december 2022 over de ambitie van het sportakkoord om iedereen in Nederland te bereiken met ‘sport- en…

  Artikel in vaktijdschrift