Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de ondersteuning van kwetsbare inwoners haar doel bereikt? Dat support en activatie terechtkomt waar het écht nodig is? De gemeente Emmen heeft hiervoor een bijzondere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beleidspraktijken van onderuit in het stedelijk sportlandschap

  In huidig wetenschappelijk onderzoek bestaat veel twijfel over de competenties van het sportverenigingsleven inzake het opnemen van sociaal-maatschappelijke thema’s. De auteur verkent in dit proefschrift hoe het beeld van de…

  Proefschrift/oratie
 • De Buurtgym is een kleinschalig sportlokaal in Huis van de Buurt ‘Op Eigen Wieken’ in Leiden. De Buurtgym is in december 2018 opgestart met behulp van een bijdrage van het Sportstimuleringsfonds…

  Rapport
 • een verkennend onderzoek naar gelijke toegang tot voorzieningen voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede

  Is het zo dat de woonplaats van een kind, zijn of haar kansen bepaalt? Kinderrechtenorganisaties Defence for Children en Save the Children hebben door middel van verkennend onderzoek geprobeerd het…

  Rapport
 • het Mulier Instituut onderzoekt

  Artikel van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van augustus 2019 over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportverenigingen. Gemeenten hebben een steeds…

  Artikel in vaktijdschrift
 • verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

  Sport heeft een inherente aantrekkingskracht voor veel jongeren, ongeacht hun maatschappelijke achtergrond. Het is om die reden dat jeugdwerkers sport vaak als methodiek hanteren. Maar eigenlijk weten we niet hoe…

  Rapport
 • black male holistic (under)development through sport and (mis)education

  From Exploitation Back to Empowerment addresses three major issues: (1) the under theorization of Black male athletes’ socialization processes, (2) the preponderance of deficit-based theories on Black male athletes, and…

  Boek
 • websheet 2019/2

  In samenwerking met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en met steun van het ministerie van VWS, voerde het Mulier Instituut in 2018 onderzoek uit naar de samenstelling van kaderfuncties op club-…

  Websheet