Spring naar content

73 publicaties gevonden

 • over pedagogische adviezen voor ClubExtra kinderen

  ClubExtra is er voor leerlingen die leerproblematiek of leerachterstand hebben of oplopen in het bewegingsonderwijs. Redenen voor deze achterstand kunnen divers zijn. De ingeschatte mogelijkheden van kinderen met ADHD of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Elders in dit blad staat een artikel over werken met leerlingen in ClubExtra. Daarin gaat het om kinderen die leerproblematiek of leerachterstand hebben. Op welke wijze worden zij geïntroduceerd in de bewegingsactiviteiten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een nieuw perspectief op een oude kloof

  Over opleiding als sociale scheidslijn is al veel gezegd en geschreven. Maar een gedegen analyse waarin systematisch is onderzocht of de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden werkelijk is toegenomen in…

  Boek
 • the American dream in crisis

  Het centrale thema van dit boek is sociale ongelijkheid tussen rijke en arme kinderen, in het bijzonder de ongelijkheid in kansen. Putnam sluit zich aan bij de communis opinio, dat de…

  Boek
 • verslag van een pilot

  In 2010 is het ‘Standpunt Beweegstimulering door de jeugdgezondheidszorg’ verschenen. Dit standpunt is echter nog niet goed geïmplementeerd in de praktijk. De bewegingsarmoede onder kinderen is het grootst in achterstandswijken.…

  Website
 • rol van gezondheid bij de afdeling Werk & Inkomen en de motivering van minima

  In dit kwalitatieve onderzoek is onderzocht wat de stimulerende maatregelen zijn die door consulenten van de afdeling Werk en Inkomen (W&I) kunnen worden ingezet om minima met een zorgpolis van…

  Rapport
 • Een groot aantal studies uit verschillende landen, waaronder Nederland, geeft aan dat de kansen op ziekte en sterfte, en daarmee samenhangend gedrag, verschillen tussen arme en niet-arme buurten. Deze ongelijkheden…

  Proefschrift/oratie
 • jaarverslag 2012

  Deze publicatie is het jaarverslag over 2012 van de Richard Krajicek Foundation. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en zaken die in 2012 hebben plaatsgevonden met betrekking tot…

  Verslag