Spring naar content

122 publicaties gevonden

 • een zorgethische reflectie op het sportouderschap

  De afgelopen jaren is in de media veel aandacht besteed aan misstanden die zich hebben voorgedaan in de jeugdsport. Over de manier waarop ouders hun kinderen begeleiden in het omgaan…

  Scriptie
 • the impact of major life events on sport participation

  Nederlandstalige samenvatting: De maatschappelijke waarde van sport is de afgelopen decennia toegenomen en “een leven lang sporten” en “sport voor iedereen” zijn prioriteiten geworden in overheidsbeleid en campagnes met betrekking…

  Proefschrift/oratie
 • hersenontwikkeling en sociaal gedrag in relatie tot lichamelijke opvoeding

  Elke vakdocent lichamelijke opvoeding kan beamen dat er veel gebeurt in het hoofd van een puber. Naast lichamelijke veranderingen die ontstaan tijdens de puberteit, ontwikkelt het kind zich cognitief, emotioneel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • what can we learn from student perspectives?

  Regular physical activity (PA) contributes to lifelong health and well-being. Adolescents in the Netherlands do not engage in sufficient PA, leading to serious health risks. The purpose of this study…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • an exploration of the use of quantitative statistics to determine the role of urban design of public space in Westland, the Netherlands, in encouraging adolescents to be more physically active

  The objective of this thesis is to explore the role of urban design in contributing to increase activity levels of adolescents using quantitative statistics. Literature review is used to identify…

  Scriptie