Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • doorverwijzing naar activiteiten door eerstelijnszorgverleners

  Het RIVM heeft onderzocht of en waarom huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen mensen adviseren of concreet doorverwijzen naar programma’s om meer te bewegen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt vaak aangeraden om…

  Rapport
 • actualisering werkprogramma 2018-2020

  Deze publicatie bevat de actualisering van de activiteiten van 2019 en vormt daarmee een bijlage bij het werkprogramma Stip op de horizon 2018-2020. De Sportraad gaat de komende tijd adviseren…

  Beleidsnota
 • Op vrijdag 30 september waren 150 KVLO-leden bij elkaar om over deze vraag met elkaar te debatteren en vervolgens adviezen te geven aan de staatssecretaris over het eindadvies onderwijs2032. Hieronder…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2015 heeft er een landelijke dialoog over een mogelijke herziening van het onderwijscurriculum plaatsgevonden. Het Platform Onderwijs2032 heeft hierover in januari 2016 een eindadvies uitgebracht, waarbij de scholen, leraren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een decennium adviezen en effecten

  Deze effectrapportage is uitgegeven ter ere van het afscheid van Robert Geerlings als voorzitter van de Sportraad Amsterdam. Hierin zijn bijna alle adviezen opgenomen die onder zijn voorzitterschap in de…

  Rapport
 • Minister Schippers (VWS) biedt de Tweede Kamer verschillende sportgerelateerde rapporten en adviezen aan. Het gaat om de rapporten ‘Sportuitgaven van gemeenten’, ‘Borging Sportimpulsprojecten 2012-2013’ en ‘Advies Gezondheidsraad Beweegrichtlijnen 2017’.

  Beleidsnota
 • werkprogramma 2017 van de Nederlandse Sportraad

  De Nederlandse Sportraad is een tijdelijk adviescollege, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 20 mei 2016 voor een periode van vier jaar. Voor de Nederlandse sport is het instellen van deze…

  Rapport