Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • Het onderzoek van het Mulier Instituut maakt duidelijk dat het huidige aanbod aan hockeyruimte niet meer voldoet aan de behoefte aan hockeyruimte. In de toekomst zal de behoefte aan ruimte…

  Rapport
 • tips voor gemeentelijke organisaties vanuit het kennisprogramma Vakkundig aan het werk

  Deze brochure geeft tips bij de samenwerking tussen gemeente en onderzoekers en het gezamenlijk aanvragen van een projectsubsidie. Hierin wordt beschreven hoe een bruikbare vraagstelling tot stand komt en hoe gemeenten…

  Brochure
 • Enige jaren geleden hebben we in ons blad geschreven over het gebruik van methoden in ons vak. Ook is toen een overzicht gepubliceerd van uitgebrachte methoden. Vandaag de dag merken…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rapportage Adviescommissie European Games 2019

  De Adviescommissie European Games 2019 is ingesteld door het bestuur van NOC*NSF. De aanleiding is gelegen in het intrekken van de kandidatuur c.q. de organisatie van de Europese Spelen 2019…

  Rapport
 • vraag tussen 28 maart en 25 april extra ondersteuning aan!

  Wil je meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij je leerlingen of studenten op school, maar ontbreekt het je school aan tijd en middelen om hieraan te werken?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • adviezen uit de fitnessbranche voor verenigingen en gemeenten

  Tijdens het VSG-congres ‘Heel Holland kantelt! De sportsector ook?!’ gaf fitnessondernemer Jan Middelkamp uitleg aan sportverenigingen en gemeenten over wat zij kunnen leren van de commerciële fitnesswereld. Eén van de…

  Online artikel
 • In dit artikel is Gerard Dielessen, directeur NOC*NSF, aan het woord over de campagne ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’. Een pleidooi voor sportverenigingen om te blijven vernieuwen.…

  Artikel in vaktijdschrift