Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • Buiten sporten bij hoge temperaturen is niet verstandig en kan zelfs gevaarlijk zijn. Om te zorgen dat er toch verantwoord gesport kan blijven worden met warm weer, geeft Sportzorg.nl een…

  Online artikel
 • van vakprofessional naar businesspartner in het midden en- en kleinbedrijf

  Dit boek is geschreven voor adviseurs om hen te helpen een betere en bredere gesprekspartner voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te worden.

  Brochure
 • meer halen uit sportevenementen

  Deze checklist is bedoeld voor mensen die beleidsmatig en/of coördinerend betrokken zijn bij sportevenementen. Het is een praktisch instrument om meer maatschappelijk rendement te halen uit sportevenementen. Het biedt een…

  Factsheet
 • stand van zaken en voorstel voor programmering

  In november 1999 legde de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) de programma-omschrijving ‘Stimulering Gezond Leven’ voor. ZON werd verzocht op basis…

  Rapport
 • geïntegreerd beleid lichamelijke opvoeding en sport

  Overwegende dat het gewenst is de afstemming van het beleid met betrekking tot de lichamelijke opvoeding en de sport in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs, de volksgezondheid en…

  Rapport
 • adviesrapport van de commissie ad hoc MBvO (in opdracht van het nationaal sport overleg)

  Deze publicatie betreft het adviesrapport van de Commissie ad hoc MBvO. De Commissie is in 1986 in het leven geroepen door het Nationaal Sport Overleg (NSO) met de bedoeling advies…

  Rapport
 • Bij de brief van 19 januari 1983 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de Nota Fietsverkeer aan de Tweede Kamer aangeboden. De Raad voor het binnenlands bestuur ziet in…

  Rapport
 • een verkennend advies over recreatiegedrag en -behoeften van Turken en Marokkanen in Nederland

  Doel van dit advies is, inzicht te verschaffen in het recreatiegedrag en de recreatiebehoefte van Turken en Marokkanen in Nederland, en aan de hand van de beschikbare informatie aan te…

  Rapport
 • waar wel en waar niet, advies over het ruimtelijk beleid met het oog op natuurbehoud en landschapsontwikkeling

  Met dit advies wil de Natuurbeschermingsraad bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van golfbanen vanuit de invalshoek van natuur- en landschapsbehoud. Daartoe wordt eerst kort aangegeven wat de omvang…

  Rapport