Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de bestuurlijke invloed op de reductie van fysiek en verbaal geweld op en naast het voetbalveld bij amateurvoetbalclubs

  Dit onderzoek gaat in op de relatie tussen het beleid ten aanzien van agressie van een amateurvoetbalclub en de fysieke/verbale agressie die in de club voorkomt (op en naast het voetbalveld), en…

  Scriptie
 • geen agressie van jongeren meer in sportverenigingen

  Sportbestuurders, trainers, coaches en begeleiders zoeken naar manieren om met agressie en geweld om te gaan. De laatste jaren is hier toenemend aandacht voor. Initiatieven als ‘Een veiliger sportklimaat’, of…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een document met veelgestelde vragen en antwoorden hierop over arbeidsomstandigheden in het vakgebied lichamelijke opvoeding. Aspecten die besproken worden: akoestiek, agressie en onveiligheid, bedrijfshulpverlening/EHBO.

  Verslag
 • effecten van fair-play, sociomoreel redeneren, moreel klimaat en relationele steun van de trainer op anti- en prosociaal gedrag in en om het veld

  Het doel van deze studie is om meer inzicht te krijgen in de invloed van de jeugdsport op het pro- en antisociaal gedrag van jonge voetballers. Het uitgangspunt van dit…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Gewelddadig gedrag neemt toe, ook op scholen. De oorzaak wordt in dit artikel gezocht bij de individualisering en het uit handen geven van de opvoeding door ouders. Hierdoor verplaatst de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • handboek, omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs

  De methode Respons is ontwikkeld om trainers op een laagdrempelige en thematische wijze problemen in het onderwijs te leren aanpakken. Hierbij wordt vechtsport ingezet als pedagogisch instrument. Via een gestandaardiseerde…

  Brochure
 • VeiligheidNL heeft via het Nationale Sport Onderzoek van het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar agressie en geweld in de sport: naar opzettelijke overtredingen, fysiek en verbaal geweld. Dit is het…

  Rapport