Spring naar content

51 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar het bevorderen van sportdeelname van jeugdigen met gedragsproblemen

  Sport en actief bewegen op school en in de vrije tijd is belangrijk voor de ontwikkeling van jeugdigen. Helaas blijft de sport- en bewegingsdeelname van kinderen en jongeren met een…

  Rapport
 • een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport

  Dit onderzoek richt zich op onwenselijk gedrag in de breedtesport. Het biedt allereerst meer zicht op de mate waarin onwenselijk gedrag voorkomt. Hoeveel sporters zijn getuige of slachtoffer? Deze incidentie…

  Boek
 • grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

  In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeengebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld geeft het rapport een…

  Boek
 • rapportage korfbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage basketbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage handbal

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage hockey

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport
 • rapportage ijshockey

  Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht…

  Rapport