Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • een onderzoek naar de problematiek, knelpunten en oplossingen omtrent het alcoholbeleid bij Amsterdamse sportverenigingen

  Dit onderzoek heeft als doel om het huidige alcoholbeleid en de beleidspraktijk bij Amsterdamse sportverenigingen in beeld te brengen om daarmee te kunnen bijdragen aan het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik…

  Rapport
 • alcoholpreventiebeleid in Nederland

  Alcohol heeft voor de meeste mensen vooral positieve associaties. Het is een legaal product met een invloedrijke industrie en grote bedrijfstak erachter. Daar tegenover staat een enorme gezondheidsschade en miljarden…

  Boek
 • health behaviour in school-aged children (HBSC) study, international report from the 2009/2010 survey

  This report presents findings from the 2009/2010 survey on the demographic and social influences on the health of young people (aged 11, 13 and 15 years) in 43 countries and…

  Rapport
 • voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren

  Dit rapport gaat over het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren.

  Rapport
 • jaarbericht 2010

  In Nederland volgen tal van monitors de ontwikkelingen op het gebied van drugs, alcohol en tabak. De Jaarberichten van de Nationale Drug Monitor (NDM) geven een actueel overzicht in de…

  Boek
 • Iedere gemeente stelt elke vier jaar de nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. Deze handreiking helpt gemeenten bij de verschillende fasen van die vierjaarlijkse beleidscyclus, van de voorbereiding tot en met de…

  Handboek / handleiding
 • een overzicht op basis van de leeflijnen uit de handleidingen voor roken, alcohol, overgewicht en depressie

  Een minderheid van de interventies uit de leeflijnen voor lokaal gezondheidsbeleid is effectief in het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht of depressie. Van de interventies die het meest aangeboden…

  Rapport
 • overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie

  Overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen tabakspreventie, integraal alcoholbeleid, overgewicht en depressiepreventie. Van een minderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is bewezen dat ze bijdragen aan het terugdringen…

  Rapport