Spring naar content

43 publicaties gevonden

 • adviezen om jongeren te stimuleren zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl, eindrapport De nationale DenkTank 2008

  De onderzoeksopdracht voor de Nationale DenkTank 2008 luidt: “Hoe stimuleren wij jongeren om zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl?” De Nationale DenkTank heeft zich bij het beantwoorden van de…

  Rapport
 • een exploratie van risicogroepen en samenhang met omgeving, gezondheid en zorggebruik

  In dit onderzoek werd bekeken hoe vaak combinaties van roken, excessief alcoholgebruik, te weinig bewegen en ongezond eten voorkomen in de Nederlandse bevolking. Vooral rokers blijken er een tweede ongezonde…

  Rapport
 • overzicht van het aanbod van gezondheidsbevorderende en preventie-activiteiten in Nederland

  Dit rapport is verschenen in het kader van het Qui-project en de Taskforce Herijking Gezondheidsbevordering bij GGD’en. Doel van de studie is om te komen tot een overzicht van projecten…

  Rapport
 • achtergrondstudie Nationale Drugmonitor NDM

  Achtergrondstudie bij de Nationale DrugMonitor. Deze studie vat samen wat er bekend is over het gebruik van alcohol en drugs onder allochtonen, en over de mate waarin dit gebruik leidt…

  Rapport