Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • trendanalyse en beredeneerde vooruitblik

  De arbeidsmarkt voor sport en bewegen groeit sterk in omvang. De arbeidssituatie op deze markt, met veel tijdelijke en kleine contracten, is nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de…

  Rapport
 • in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO

  Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten en de vraag naar arbeid bij werkgevers. Bij…

  Rapport
 • Deze arbeidsmarktmonitor sport levert veel informatie over de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De highlights van de monitor zijn: Meer werkgelegenheid voor mbo- en hbo-alumni, minder vaak een sportbaan Veel…

  Rapport
 • een meting van sportgerelateerde arbeid in Nederland, nulmeting

  In de “Arbeidsmarktmonitor Sport” staan de resultaten van een grootschalige arbeidsmarktonderzoek, dat de hele sportsector beslaat. Het onderzoek is uitgevoerd door IVA beleidsonderzoek & advies en het Mulier Instituut in…

  Boek
 • een kwalitatieve analyse van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt sport en bewegen met behulp van expertpanels

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een kwalitatieve analyse van de ontwikkeling van de sportarbeidsmarkt. De analyse vormt een onderdeel van de ontwikkeling van een arbeidsmarktmonitor sport en bewegen.…

  Boek
 • In opdracht van NOC*NSF is een veldverkenning uitgevoerd naar de arbeidsmarkt sport en bewegen. Beschreven worden gegevens van kwantitatieve en kwalitatieve aard aangaande de functies in het werkveld sport en…

  Rapport