Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de regels omtrent het toekennen van vergoedingen bij ontslag gewijzigd. De WWZ bepaalt dat de werkgever aan de werknemer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De afdeling individuele rechtspositie biedt hulp en bijstand bij allerhande vragen en problemen die voortvloeien uit de werksituatie van leden van de KVLO. Deze juridische bijstand geldt voor leden werkzaam in en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is lang over gedaan om, zowel in PO als VO, te komen tot een nieuwe cao. Namens de FvOv/KVLO voerde Sandra Roelofsen de onderhandelingen. Na lange onderhandelingen was er op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij de juridische afdeling van de KVLO kloppen regelmatig leden aan die zich afvragen of zij inmiddels recht hebben op een vast dienstverband. Vaak kan daar niet direct antwoord op worden gegeven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het arbeidsrecht is een verzameling wetten, bepalingen, regelingen en jurisprudentie die de verhouding tussen werkgevers en werknemers regelt. De kern van het Nederlandse arbeidsrecht is terug te vinden in titel 10 van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd kan wenselijk zijn vanuit zowel werkgevers- als werknemersperspectief. De Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd die volgens het wetsvoorstel op 1 januari 2016 van kracht…

  Online artikel
 • editie Cremers

  In deze losbladige editie van Cremers Arbeidsrecht is o.a. opgenomen: individueel arbeidsovereenkomstrecht, collectief arbeidsrecht, sociaal-verzekeringsrecht, ambtenarenrecht. 

  Boek