Spring naar content

33 publicaties gevonden

 • ervaren impact en werkzame mechanismen van Bewegen naar Werk

  De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport zijn in 2013 gestart met Bewegen naar Werk. Bewegen naar Werk is een van de zogenoemde ‘ontwikkelnetwerken’ binnen de gemeente Rotterdam. De ontwikkelnetwerken hebben…

  Rapport
 • hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

  Begeleid je statushouders en wil je weten hoe je hen kunt motiveren mee te doen aan (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten? In deze infosheet vind je achtergrondinformatie over sport en bewegen…

  Factsheet
 • eindrapportage

  Deze rapportage, gemaakt in het kader van het Gezond in… programma, is bedoeld voor adviseurs / beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid, participatie en Wmo. Het brengt kennis over beleid…

  Rapport
 • arbeidsre-integratie en sport, met advies en een tool voor gemeenten

  Voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt kan sport een positieve invloed hebben. Via sport en de juiste begeleiding kunnen mensen nuttige vaardigheden ontwikkelen als discipline, samenwerken en…

  Rapport
 • november 2011-2014

  In het kader van maatschappelijke investeringsopgaven (Mio) heeft de gemeente in de periode november 2011 – november 2014 de pilot “Arbeidsreïntegratie via sport” laten uitvoeren. In deze pilot is uitgeprobeerd…

  Rapport
 • onderzoeksopdracht naar de effecten, randvoorwaarden, en methodieken van sport binnen de trajecten 'Werkinleving voor jongeren (WIJ!)'

  Dit onderzoek gaat na in welke mate sport als een actie binnen de WIJ!-trajecten bijdraagt aan het versterken van de arbeidsgerichte competenties en attitudes via het sporten of via andere…

  Rapport