Spring naar content

39 publicaties gevonden

 • welke arbeidsrechtelijke knelpunten kunnen er ontstaan door de invoering van de topklasse?

  De topklasse is de hoogste klasse in de amateurs die is gecreëerd om aansluiting te bieden tussen enerzijds de hoofdklassen en anderzijds het betaald voetbal. De topklasse valt daarmee onder…

  Scriptie
 • hoe vallen dopingsancties en zijn gevolgen binnen het arbeidsrecht?

  Dit onderzoek behandelt de vraag wat dopingsancties in de sport inhouden en in hoeverre deze sancties en de daarmee gepaard gaande arbeidsrechtelijke gevolgen te verenigen zijn met het arbeidsrecht. De…

  Scriptie
 • een onderzoek naar hoe, met welke partijen en met welke (rechts-)instrumenten de wielersport het dopingprobleem succesvol kan aanpakken

  Dopinggebruik onder topsporters vormt al decennialang een groot probleem. Er wordt gestreefd naar een dopingvrije sport, een schone sport. Vooral in de wielersport is het een probleem dat steeds vaker…

  Scriptie
 • In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat een startende docent een aantal privileges heeft die alleen voor hem/haar gelden. Dat is in de diverse cao’s vastgelegd. Het is goed om daarvan op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het arbeidsrecht is een verzameling wetten, bepalingen, regelingen en jurisprudentie die de verhouding tussen werkgevers en werknemers regelt. De kern van het Nederlandse arbeidsrecht is terug te vinden in titel 10 van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel?

  De volgende probleemstelling staat in deze scriptie centraal: Zet artikel 7:668a uit de Wet werk en zekerheid het transfersysteem van het professionele voetbal in Nederland buitenspel? Om bovenstaande probleemstelling te beantwoorden maakt…

  Scriptie
 • Dit boek biedt inzicht in het wat, het hoe en het waarom van het ambtenarenrecht voor studenten en praktijkjuristen die al over enige basiskennis van het arbeidsrecht beschikken maar zich…

  Boek
 • editie Cremers

  In deze losbladige editie van Cremers Arbeidsrecht is o.a. opgenomen: individueel arbeidsovereenkomstrecht, collectief arbeidsrecht, sociaal-verzekeringsrecht, ambtenarenrecht. 

  Boek
 • Bundeling van: vierde, vijfde, zesde en achtste druk van Tekst & Commentaar Arbeidsrecht. Dit boek bevat een artikelsgewijs commentaar op de tekst van Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk…

  Boek