Spring naar content

69 publicaties gevonden

 • sport en bewegen voor iedere jongere'

  Het onderzoeksbureau Labyrinth Onderzoek & Advies heeft in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen vraaggesprekken gevoerd met 24 jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Dit om reeds beschikbare kennis…

  Factsheet
 • sport en bewegen voor iedere jongere

  In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen (KCS&B) heeft Labyrinth Onderzoek & Advies onderzoek uitgevoerd naar de interesses, behoeften en beleving van sport en bewegen bij jongeren (12-18 jaar) van…

  Rapport
 • Mensen die leven in bestaansonzekerheid hebben een tekort aan persoonlijk, cultureel, economisch en sociaal kapitaal. Zij hebben een (te) klein informeel ondersteunend netwerk, instabiele woonsituatie, geen werk of dagbesteding en…

  Boek
 • handreiking voor professionals

  Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals in het sociaal domein om armoede te signaleren en kinderen, jongeren en ouders in armoede te ondersteunen en stimuleren. Hiertoe biedt de handreiking een…

  Handboek / handleiding
 • feiten en cijfers over hun sport- en beweegdeelname

  Dit whitepaper is bedoeld voor uitvoeders van (gemeentelijk) beleid om jeugd die arm opgroeit mee te laten doen met sport- en beweegactiviteiten. Dit whitepaper gaat in op redenen waarom deze…

  Rapport
 • why greater equality makes societies stronger

  It is a well-established fact that in rich societies the poor have shorter lives and suffer more from almost every social problem. The Spirit Level, based on thirty years of…

  Boek