Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • een verkennend onderzoek naar ervaringen van gemeenten

  Veel beleidsmedewerkers sport zien in hun gemeente meer aandacht voor financiële ondersteuning van mensen met een laag inkomen zodat ook zij kunnen sporten. Dat komt deels doordat meer inwoners om…

  Rapport
 • inzet op de doelgroep bij beleid en organisatie van sport en bewegen

  Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) sporten en bewegen over het algemeen minder dan mensen met een hogere SES. Sportverenigingen en lokale beleidsmakers proberen deze groep meer te laten…

  Rapport
 • over de kloof tussen hoopvollen en hooplozen

  Armoedebeleid veroorzaakt een vissenkom-effect. De bijstand is geen vangnet maar een wielklem. Dé kloof in de samenleving is die van de hoopvollen en de hooplozen. In dit boek vertelt de…

  Boek
 • handreiking voor po en vo : herziene versie

  Deze handreiking biedt werkwijzen voor professionals op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om armoede te signaleren en leerlingen en ouders in armoede te ondersteunen en te stimuleren.

  Rapport
 • een studie naar ervaringen van ouders en ondersteuning vanuit gemeenten

  Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma. Ouders willen wel heel graag dat hun kinderen leren zwemmen, maar lopen aan tegen de hoge kosten van…

  Rapport
 • serie portretten

  Serie portretten met de verhalen van jeugdigen en volwassenen die leven in armoede. Wat speelt er bij hen? Welke belemmeringen ervaren zij in het dagelijks leven? Zij vertellen daarbij over…

  Brochure
 • handreiking voor professionals in de geboorteen jeugdgezondheidszorg

  Deze handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid’ beschrijft de  concrete werkwijzen voor het Signaleren, het Ondersteunen en het Stimuleren (de S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede. Deze werkwijzen zijn bestemd voor…

  Handboek / handleiding