Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • uitkomsten peiling

  Buurtsportcoaches worden meer ingezet om sport en bewegen voor vluchtelingen te stimuleren. Het aandeel dat dit doet is in één jaar gestegen van 37 naar 50 procent. Waarom is dat?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • resultaten seizoen 2021-2023 (subsidieronde 4b), factsheet 2023/18

  In het project Wereldmeiden(WM) sporten meiden die al langer in Nederland wonen (‘buddy’s’) gedurende twintig weken met vluchtelingenmeiden met een verblijfstatus (statushouders) die nog maar kort in Nederland wonen (‘deelnemers’).…

  Factsheet
 • meer gemeenten verbinden sport en bewegen met vluchtelingenwerk, factsheet 2023/5

  Meer gemeenten zetten buurtsportcoaches in voor sport en bewegen van vluchtelingen. Dat komt vooral door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches. In…

  Factsheet
 • a review of empirical literature and evaluation studies

  This review aims to provide empirical evidence of the benefits of sport by analysing evaluations of sports programmes in terms of their impact and outcome.

  Rapport
 • rondgang onder contactpersonen sport en bewegen, factsheet 2022/19

  De werkdruk voor medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is hoog. Daardoor is het voor hen lastig om sport- en beweegaanbod voor de bewoners te organiseren. Dat blijkt…

  Factsheet
 • op zoek naar de meerwaarde van sport voor een kwetsbare doelgroep

  In dit rapport is de haalbaarheid voor het sluiten van een Sport Impact Bond voor Life Goals onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat er aanleiding is om aan te nemen…

  Rapport
 • hoe stimuleer je sport- en beweegdeelname bij statushouders?

  Begeleid je statushouders en wil je weten hoe je hen kunt motiveren mee te doen aan (laagdrempelige) sport- en beweegactiviteiten? In deze infosheet vind je achtergrondinformatie over sport en bewegen…

  Factsheet