Spring naar content

113 publicaties gevonden

 • ontwikkeling van de deelname van vrouwen aan de loopsport

  De Atletiekunie ziet in de laatste 10 jaar een duidelijke groei van het aantal vrouwelijke hardlopers bij onder andere ‘Start to Run’, recreantleden aangesloten bij de Atletiekunie en bij ‘Dutch…

  Rapport
 • best practices

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceerde het programma Meedoen allochtone jeugd door sport, dat tot doel had de sportparticipatie van allochtonen jongeren tussen 6 en 23 jaar te…

  Boek
 • factsheet paramedische zorg, sport, bewegen en gezondheid

  Deelnemers aan het zesweekse hardloopprogramma ‘Start to Run’ van de Atletiekunie blijken direct na afloop van het programma meer te zijn gaan bewegen. Ook op de langere termijn zijn deze…

  Factsheet
 • onderzoek naar de succesfactoren van loopevenementen op grond van de motivatie, beleving en waardering van de deelnemers

  De populariteit van het beoefenen van de hardloopsport in Nederland is de afgelopen vier decennia spectaculair gestegen. Dat is niet gelijkmatig gebeurd: er kan een tweetal loopgolven onderscheiden worden. Met…

  Rapport
 • the autobiography of Tommie Smith

  Tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexicostad werden Tommie Smith en zijn teamgenoot John Carlos respectievelijk eerste en derde op de 200 meter sprint. Toen zij tijdens de huldiging…

  Boek
 • een meerwaarde?, een onderzoek naar de betekenis van kwaliteit van loopevenementen en de positie van de Atletiekunie om daar invloed op uit te kunnen oefenen

  In deze scriptie staat een onderzoek centraal waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de Atletiekunie om invloed uit te kunnen oefenen op het organiseren van loopevenementen. Op deze manier…

  Scriptie
 • Dit verslag betreft een statisch jaarverslag over het jaar 2003 van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Aan de orde komen; de samenstelling van het uniebestuur, de bestuurscommissies, de unieraad, de…

  Verslag
 • een onderzoek naar de doorstroming van talent in de atletiek

  Onderzoek over de doorstroming van talent in de atletiek, dat specifiek gaat over de redenen die ertoe bijdragen dat een talent doorstroomt of vroegtijdig stopt (dropout). De centrale vraag luidt…

  Scriptie
 • KNAU accommodatiebeleid 2001 t/m 2005

  Beleidsplan waarin de missie, strategische doelstellingen en de organisatiestructuur van de atletiekunie de basis vormen. Met de realisatie van de strategische doelstellingen hoopt de KNAU het voorzieningenniveau voor de diverse…

  Rapport