Spring naar content

59 publicaties gevonden

 • Sociaal en Cultureel Rapport 2019

  Deze editie van het Sociaal en Cultureel Rapport analyseert en beschrijft datgene wat Nederlanders zien als een Nederlandse identiteit en wat ons als Nederlanders bindt en scheidt. Denkend aan Nederland…

  Boek
 • evidence on attitudes and on the role of the built environment

  This evidence review reveals the things encouraging people to participate in ‘active travel’ include the prospect of improving physical and mental health, being outdoors, feeling independent and in control, and preparing…

  Rapport
 • in het bewegingsonderwijs

  Het realiseren van goede leer- en ontwikkelresultaten door kinderen is een gemeenschappelijk doel van docenten. In het streven hiernaar is een positieve benadering richting leerlingen belangrijk, maar niet iedere vorm…

  Artikel in vaktijdschrift
 • past goed in een veilig sportklimaat

  Een zes maanden oude baby levert een prestatie als hij kruipend een balletje, dat twee meter van hem verwijderd ligt, weet te pakken. Een peuter oogst bewondering als hij vrij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid

  Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Hoe komt het dat de ene leerling doorzet bij tegenslag, terwijl de ander opgeeft? Waarom ontwikkelen sommige leerlingen zich goed en blijven andere op hun niveau steken? Hoe komt het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar het effect van het verwerken van een sponsordeal van een voetbalclub in advertenties op het imago, de attitude en koopintentie van fans, fans van een rivaliserende club en niet-fans

  Een onderzoek naar de effecten van het verwerken van een sponsordeal met een voetbalclub in productadvertenties onder verschillende groepen fans; namelijk fans van de voetbalclub, fans van een rivaliserende club en…

  Scriptie