Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • de psychologische basisbehoeften als basis voor welbevinden en voor de ontwikkeling van zelfstandigheid

    Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Voor veel leerlingen is lichamelijke opvoeding een van de leukste vakken op- school. Dit geldt echter niet voor iedereen. Niet alle leerlingen nemen gemotiveerd deel aan de gymles. Toch doen…

    Artikel in vaktijdschrift