Spring naar content

104 publicaties gevonden

 • Met de brochurereeks ‘Vrijwilligers, die wil je erbij hebben’ wil de Commissie Vrijwilligersbeleid het belang en de rol van vrijwilligersbeleid zichtbaar maken en de gedachteontwikkeling hierover stimuleren. De reeks bestaat…

  Brochure
 • advies over de wijze waarop overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor recreatie in de toekomst

  Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied over de wijze waarop overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen zorgen voor recreatie in de toekomst.

  Boek
 • de toekomst van de sport komt uit de breedte

  Deze publicatie verkent het sportlandschap van de toekomst. Daarnaast brengt ze de belangen van het bedrijfsleven bij een hoge sportparticipatie in kaart. En ten slotte presenteert ze een aantal mogelijke…

  Boek
 • onderzoek naar de interne communicatie tussen algemeen bestuur, bondsbureau en regionale bonden

  Afstudeerverslag van een onderzoek naar de interne communicatie binnen de KNSB.

  Rapport
 • programma voor prestaties, topsport 2001/2002

  In deze brochure staat een beknopte weerslag van het beleidsplan ‘Topsport Bedrijven: Programma voor Prestaties’. Waar mogelijk is een praktische en transparante invulling gegeven van de kerntaken op het gebied…

  Brochure
 • samenwerking als voorwaarde voor topprestaties in Amsterdam

  Onderzoek naar het belang van topsport voor het promotiebeleid van Amsterdam, en naar de vraag in hoeverre het Amsterdams bedrijfsleven een bijdrage wil leveren aan de stedelijke topsportontwikkeling.

  Rapport
 • resultaten van het PARA-meter onderzoek onder werkgevers

  STIVORO wil werkgevers stimuleren tot en helpen bij de ontwikkeling, invoering en handhaving van een rookbeleid dat de gezondheid van de werknemers moet beschermen. Daarvoor is in 2003 met het…

  Rapport
 • the world of soccer in motion

  In dit proefschrift wordt de overgang van Nederlandse amateurverenigingen naar de hedendaagse internationale ondernemingen in de voetbalwereld beschreven.

  Proefschrift/oratie