Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van sportparticipatie bij leden van Nederlandse wintersportverenigingen

  De Nederlandse georganiseerde sport is in- en extern onderhevig aan verandering. De maatschappij heeft onder andere te maken met processen van commercialisering en individualisering, welke een afnemende organisatorische legitimiteit veroorzaken…

  Scriptie
 • unleash the potential of partnerships between companies and NGOs in the field of sport and development

  Aim of this publication (number 2 in NCDO publication series Sport & Development) is to highlight opportunities and stimulate discussion about the potential of partnerships between corporations and NGOs in…

  Rapport
 • de Nederlandse editie

  Onze huidige manier van werken in organisaties (ondernemingen, instellingen, fabrieken, profit, non-profit, etc.) lijkt niet meer te voldoen. In dit boek laat Frederic Laloux zien, dat we toe zijn aan…

  Boek
 • een case study naar het toegenomen belang van maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven

  In deze scriptie staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Welke betekenissen geeft het bedrijven-netwerk van Sport & Zaken aan het samenwerkingsverband met Sport & Zaken? Sport & Zaken draagt bij aan het versterken…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

  De sportwereld is in transitie en vraagt onder meer om nieuwe vormen van samenwerking. Sportief Werken is zo’n voorbeeld waarin sportverenigingen en bedrijfsleven samenwerken en veranderen om een win-win situatie…

  Scriptie
 • Bedrijven nemen steeds meer hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan op verschillende manieren. Hier een voorbeeld van een verzekeringsmaatschappij die investeert in het plaatsen van vakleerkrachten op scholen in Friesland.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Bij het realiseren van hun communicatie- en salesdoelstellingen maken veel organisaties gebruik van sportsponsoring. Sponsoring wordt bovendien steeds professioneler en is niet meer weg te denken uit de moderne sportwereld.…

  Boek
 • rabobank ambassadeur weet waar in de wijk behoefte aan is

  Ook bedrijven springen bij waar het gaat om cofinanciering van buurtsportcoaches. Een goed voorbeeld hiervan is de Rabobank in Helmond. De Rabobank heeft een unieke samenwerkingsvorm gevonden met de plaatselijke…

  Online artikel