Spring naar content

106 publicaties gevonden

 • een studie naar de markt van belevenissen

  Gedurende de laatste decennia is de vrijetijdssector uitgegroeid tot een in economisch en technologisch opzicht belangrijke sector. Daarnaast drukt de vrije tijd ook in toenemende mate haar stempel op de…

  Boek
 • unleashing the passion for sports to accelerate business growth, the future of sports sponsorship, a strategic business outlook

  In dit rapport zet VODW Marketing een visie op de context en de kansen van sportsponsoring uiteen. De visie is het resultaat van een internationaal onderzoeksprogramma dat een jaar duurde…

  Rapport
 • grensverleggend samenwerken in sport en bedrijf

  Multinationals zoals Unilever en DSM weten het al: sportsponsoring is niet meer de enige manier om sport en bedrijf met elkaar te verbinden. Tegenwoordig gaat de samenwerking veel verder dan…

  Boek
 • de meerwaarde van gezondheidsmanagement voor bedrijfsvoering

  Dit boek biedt in een notendop inzichten in gezond management. Want gezonde aandacht voor medewerkers draagt bij aan een gezonde bedrijfsvoering. En, gezond management vraagt vaak geen extra budget. De…

  Boek
 • advies over intersectoraal gezondheidsbeleid

  Met dit advies geven de RVZ, Rob en Onderwijsraad een antwoord op de vraag van de minister naar de mogelijkheid om gebruik te maken van parallelle belangen om gezondheidswinst te…

  Rapport
 • sport en innovatie

  Veel innovaties komen tot stand als product van de gouden driehoek van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Die partijen hebben echter elk hun eigen belangen en dat maakt de samenwerking er…

  Boek
 • breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties, advies

  Op 29 september 2008 zond de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens het kabinet een adviesaanvraag aan de SER over parallelle belangen bij gezondheid. Het kabinet gaat ervan…

  Rapport