Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • sport en innovatie

  Veel innovaties komen tot stand als product van de gouden driehoek van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Die partijen hebben echter elk hun eigen belangen en dat maakt de samenwerking er…

  Boek
 • breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties, advies

  Op 29 september 2008 zond de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namens het kabinet een adviesaanvraag aan de SER over parallelle belangen bij gezondheid. Het kabinet gaat ervan…

  Rapport
 • In dit handboek komen allerlei zaken aan bod die u helpen bij het stapsgewijs invoeren van het lunchwandelen en het opzetten van een succesvolle campagne. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van…

  Handboek / handleiding
 • wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?

  Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte van participatie aan zowel incompany bedrijfsfitness als ex-company bedrijfsfitness. Daarnaast heeft het onderzoek verschillende succesfactoren boven tafel gekregen die door aanbieders en bedrijven…

  Rapport
 • ondernemersupdate, marktbewegingen vragen om actieve fitnessondernemer

  Fitness is opgeklommen tot de grootste sport van ons land en veel nieuwe fitnesscentra openen hun deuren. De snelle opmars van ketens zorgt op steeds meer plaatsen voor verdringing; de…

  Rapport
 • promoting active and healthy workplaces, final evaluation report

  Eindrapport van het project Well@work. Dit programma wordt ondersteund door het Britse ministerie van Gezondheid en Sport, en richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl van werknemers.

  Rapport
 • publiek ondernemerschap en new public management in de lokale sportsector

  Verzelfstandigen of niet? Deze vraag houdt de sportsector van veel gemeenten bezig. Verzelfstandiging, bijvoorbeeld in de vorm van sportbedrijven, zou kunnen leiden tot meer marktgerichtheid en meer efficiency waardoor beter…

  Rapport
 • een verkennend onderzoek naar de voorwaarden waaronder sportverenigingen kunnen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen

  De centrale probleemstelling van dit verkennende onderzoek luidt als volgt: onder welke voorwaarden kunnen sportverenigingen professionaliseren tot Sociale Ondernemingen? Het onderzoek gaat na wat de neerslag van de ontwikkelingen van…

  Rapport
 • Zusammenstellung der wissenschaftlichen Evidenz 2006 bis 2012

  De Duitse organisatie IGA, Initiatieve Gesundheid & Arbeit stelt in een geactualiseerd literatuuroverzicht vast, dat gezondheidsbevordering en preventie in bedrijven een wezenlijke bijdrage leveren aan gezond gedrag van werknemers en…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift