Spring naar content

98 publicaties gevonden

 • Sport & Zaken levert een bijdrage aan het duurzaam versterken van Nederlandse sportbonden en sportverenigingen. Dit doet zij door middel van het koppelen van specifieke expertise uit het bedrijfsleven aan…

  Website
 • denktank sport, bewegen en arbeid

  In dit rapport worden de resultaten beschreven van een aantal deelprojecten binnen het werkprogramma Denktank Sport, Arbeid en Gezondheid 2006-2007 die TNO in de periode 2006-2007 heeft uitgevoerd. De Denktank…

  Rapport
 • over maatschappelijke instituties

  In dit boek worden de belangrijkste Nederlandse instituties op terreinen als politiek, recht en openbare orde, geld, arbeid, onderwijs, zorg, welzijn, wonen, gezin, sport, milieu en media besproken. Instituties belichamen…

  Boek
 • wat het bedrijfsleven kan leren van de sport

  Hoewel er veel verschillen zijn tussen sport en bedrijfsleven, betekent dat niet dat zakelijke leiders niet kunnen leren van hun collega’s uit de sport. Dit boek weet theorievorming, aansprekende praktijkvoorbeelden…

  Boek
 • Door het Onderzoekscentrum Body@Work TNO VUmc is een literatuuronderzoek verricht naar de beschikbaarheid en effectiviteit van BRAVO-leefstijlinterventies die relevant zijn voor de bedrijfsarts. Hierbij heeft het onderzoek zich om praktische…

  Rapport
 • op weg naar de nieuwe accommodatie

  Brochure over de nieuwe accommodatie van stichting Flik-Flak. Een gymnastisch sportcomplex en gespecialiseerd kenniscentrum dat ruimte biedt voor top- en breedtesport, maar daarnaast ook voor bedrijven mogelijkheden biedt (personeelsuitjes, seminars,…

  Brochure
 • inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten

  Dit rapport geeft beleidsmakers en ondernemers(organisaties) die met een probleem kampen, handvatten om te kunnen beoordelen of zelfregulering in hun specifieke situatie een haalbare en wensbare optie is. En zo…

  Rapport
 • Ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen volgen elkaar momenteel in snel tempo op. Inmiddels is iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde van voldoende lichaamsbeweging voor de gezondheid, terwijl…

  Rapport