Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in Sportaccom (december 2018) over de samenwerking van het bedrijfsleven met de lokale sportsector en de gemeente bij de ontwikkeling van lokale sportakkoorden. Betere mogelijkheden om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen in de interorganisatorische samenwerking van sportief werken

  De sportwereld is in transitie en vraagt onder meer om nieuwe vormen van samenwerking. Sportief Werken is zo’n voorbeeld waarin sportverenigingen en bedrijfsleven samenwerken en veranderen om een win-win situatie…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar betekenissen die werkgevers uit Den Haag geven aan sport en bewegen op of via het werk

  De Gemeente Den Haag heeft zich gecommitteerd aan de Olympische ambitie; heel Nederland naar Olympisch niveau in 2016. In een poging om het sportdeelnamecijfer te verhogen willen zij zich meer…

  Scriptie
 • een onderzoek naar betekenissen rondom bedrijfshockey

  De centrale onderzoeksvraag van deze studie luidt: Welke betekenis kennen werknemers en HR-managers van arbeidsorganisaties toe aan samen sporten en hoe verhoudt zich dit tot de sportwaarden zoals die zijn…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de betekenissen die human resource managers toekennen aan bewegingsstimulering op het werk

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke betekenissen geven Human Resource managers aan bewegingsstimulering op het werk? Om deze vraag goed te beantwoorden, is gekozen…

  Scriptie
 • bedrijfssport voor werknemers en het belang hiervan voor de werkgever

  Deze afstudeerscriptie richt zich op het aanbod en gebruik van bedrijfssport om meer inzicht te krijgen in mate, de waarde, het belang en het motief van bedrijfssportaanbod via de werkgever…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de (on)mogelijkheden om niet-deelnemers van bedrijfsport, deel te laten nemen aan bedrijfssport

  De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt: welke betekenissen geven niet-deelnemers van bedrijfssport aan bedrijfssport en welke factoren spelen een rol voor eventuele deelname? Om deze vraag goed te kunnen…

  Scriptie
 • een onderzoek naar de karakteristieken, ervaringen en behoeften van de deelnemers aan de business run van de Rotterdam Marathon

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Adidas Benelux B.V. Dit sportmerk is op 1 juli 2000 een driejarige relatie aangegaan met de organisatie van de Rotterdam Marathon in de…

  Rapport
 • een onderzoek naar de karakteristieken, ervaringen en behoeften van de deelnemers aan de business run van de Rotterdam Marathon, bijlagen

  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Adidas Benelux B.V. Dit sportmerk is op 1 juli 2000 een driejarige relatie aangegaan met de organisatie van de Rotterdam Marathon in de…

  Rapport
 • een gezonde en winstgevende zaak

  Het hoofdonderwerp van dit onderzoek is bedrijfssport. Bedrijfssport wordt gezien als een innovatie in het bedrijfsleven. Het hoofddoel van dit onderzoek is de succesfactoren van bedrijfssport vinden. De hoofdvraag in…

  Rapport