Spring naar content

76 publicaties gevonden

 • begeleiders in de sport- en cultuursector en scouting over hun opvoedende rol

  Professionals en vrijwilligers (begeleiders) in de sport-, cultuur- en scoutingsector kunnen als medeopvoeder bijdragen aan de opvoeding door deel uit te maken van de pedagogische civil society (PCS) en bij…

  Scriptie
 • een kwalitatieve studie naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

  Coaches en medisch begeleiders denken een grote invloed te hebben op de houding en het gedrag van een topsporter ten aanzien van dopinggebruik, maar vinden dat de topsporter altijd zelf…

  Rapport
 • verslag onderzoek werkende ouders onder de armoedegrens

  Het doel van dit project is om het bestaande ondersteuningsaanbod, van zowel particuliere organisaties als gemeenten, beter toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren die opgroeien in een huishouden met…

  Verslag
 • Vakleerkrachten in het basisonderwijs variëren de schaal waarop leerlingen met elkaar bewegen door lessen afwisselend klassikaal, in groepjes of vrij in te richten. De laatste werkvorm wordt ‘vrij’ genoemd omdat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • use and effectiveness of behaviour change techniques

  Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaker een ongezonde leefstijl, waarbij ze te weinig bewegen en onvoldoende gezond eten. Voor het verbeteren van leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking,…

  Proefschrift/oratie
 • Na een economische studie en verschillende functies in het bedrijfsleven, besloot Raymond Lempers (36) uiteindelijk zijn échte droom na te jagen: een carrière in de sportbranche. Tijd voor omscholing. Hij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Een groot deel van mijn loopbaan heb ik het genoegen mogen hebben stagiaires te begeleiden tijdens hun stage. Ik heb een rijke schakering aan klassen. Stagiaires kunnen lesgeven in verschillende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het begeleiden van de lesgever en beweger als parallelproces

  De wijze van begeleiden van een beginnende lesgever is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden van de (stage)begeleider en de lesgever, maar is vooral afhankelijk van de klas waar de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Stages worden gelopen in het PO, het VO, het (V)SO, het mbo en ook het hbo. Er zijn scholen die daarop beleid maken; bij andere hangt de begeleiding volledig af…

  Artikel in vaktijdschrift
 • mijn perspectief op de rol daarvan binnen de nazorg van de opleiding

  In het laatste jaar van een ALO-opleiding merk je dat studenten al bezig zijn met de vervolgstap. De een meer dan de ander, maar er verandert wat. Het lijkt alsof…

  Artikel in vaktijdschrift