Spring naar content

79 publicaties gevonden

 • Een school wil voor elk kind een veilige haven zijn en elk kind optimale leerkansen bieden. Ook voor kinderen met een ander leertempo of met speciale behoeften. Op het gebied…

  Artikel in vaktijdschrift
 • uitkomsten sport in tijden van ziekte

  Deze publicatie komt voort uit ‘Sport in Tijden van Ziekte’, een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal staan verhalen…

  Rapport
 • uitkomsten sport in tijden van ziekte

  Deze publicatie komt voort uit ‘Sport in Tijden van Ziekte’, een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal staan verhalen…

  Rapport
 • Deel twee en drie van het “Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding”. De onderdelen die hierin naar voren komen zijn o.a. Sportleiding en begeleiding (IV), Sportbeleid (V), Bijzondere groepen en gebieden…

  Handboek / handleiding
 • symposium op donderdag 22 maart 2007 aan de Universiteit te Utrecht

  Het symposium “Het kind in de sport en het bewegingsonderwijs” is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Dr. Albert Buisman van de afdeling Pedagogiek van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit…

  Verslag
 • ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

  Mensen kunnen vanwege gezondheidsproblemen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. In deze SCP-publicatie zetten de onderzoekers uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2015 hulp ontvingen bij…

  Boek
 • kwalitatief onderzoek naar het perspectief van jongeren op sport en bewegen in de CANO-voorzieningen

  De meeste jongeren in de jeugdzorg ervaren het samen sporten en bewegen met begeleiders als een waardevol onderdeel van hun begeleiding. Dit biedt meerdere aanknopingspunten voor de CANO-methodiek, die uitgaat…

  Rapport
 • uitkomsten sport in tijden van ziekte - diabetes, deel 1

  Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en…

  Rapport