Spring naar content

78 publicaties gevonden

 • resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland

  In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft het Tympaan Instituut in 2005 een GGZ-panel opgezet in de regio Delft Westland Oostland (DWO). De eerste vragenronde met als onderwerp ‘informatie over…

  Rapport
 • factsheet 3

  In de aanloop naar de Olympische Spelen in China verschijnt vanaf 24 juli 2008 in de Volkskrant een serie artikelen over het topsportklimaat in Nederland. Eind jaren negentig ontwikkelde Maarten…

  Factsheet
 • projecten Meer Bewegen en Valpreventie voor Allochtone Ouderen (MBVAO), handleiding voor beweegbegeleiders, concept

  Deze handleiding biedt hulp aan de begeleiders van het project ‘Bewegen valt goed!’ zodat zij goed in kunnen spelen op vragen van deelnemers. De handleiding bestaat uit twee delen. Het…

  Handboek / handleiding
 • een onderzoek naar de invloed van trainingsbegeleiding op sportmotivatie van leden en op het ledenverloop & de relatie van trainingsbegeleiding met het opleidingsniveau van instructeurs

  In deze scriptie wordt de invloed van trainingsbegeleiding voor leden van fitnesscentra in Eindhoven onderzocht. De invloed van trainingsbegeleiding op drie facetten van het fitnesscentrum wordt bekeken, namelijk motivatie van…

  Scriptie
 • onderzoek naar het gebruik van en tevredenheid over ondersteuningsmogelijkheden voor topsporters in regio Den Haag

  Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de ervaringen van topsporttalenten in de ondersteuning van hun topsportcarrière. De inventarisatie richt zich op die topsporters met een…

  Rapport
 • opleiding F-pupillentrainer

  Dit boek is vooral bestemd voor trainers van F-pupillen. Het is een van de eerste concrete resultaten van het Masterplan jeugdvoetbal dat een half jaar geleden door de KNVB is…

  Handboek / handleiding
 • Dit rapport betreft een leidraad voor de introductie, ontwikkeling en uitvoering van een programma van mentale training en begeleiding ten behoeve van sportteams en een literatuurstudie naar groepsprocessen in sportteams…

  Rapport