Spring naar content

606 publicaties gevonden

 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2009) over de ruimtebehoefte voor de sport en dat sport een plek moet krijgen binnen de afdeling Ruimtelijke Ordening. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2009) over de maatschappelijke verantwoordelijkheid en functie van sportverenigingen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2010) over bevolkingskrimp en wat dat betekent voor de sport. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over de aandacht voor de versnippering van accommodatiegegevens in Nederland, terwijl de ons omringende landen laten zien hoe krachtenbundeling tot unieke beleidsinformatie leidt.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) waarbij wordt gesproken over de instrumentele waarde van sport en de rol van sportverenigingen. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2011) over sport en bewegen in de buurt, waarbij het bieden van sport- en beweegmogelijkheden centraal staat. 

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) waarbij in wordt gegaan op de verantwoordelijkheid van de overheid en wat aan de markt en private partijen kan worden overgelaten met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Remco Hoekman in SportLokaal (Jaargang: 2012) waar in wordt gegaan op een nieuwe vorm van fitness (fitness 2.0), waarbij het streven is om naast de samenwerking van fitnesscentra…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Column van Hugo van der Poel in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2013) waarin de grens tussen enerzijds faciliterend of voorwaardenscheppend beleid en anderzijds keuzearchitectuur (nudging) wordt besproken ten aan zien…

  Artikel in vaktijdschrift